Образец заявления в случае прихода соцработника к вам в дом

Особі, що прибула до житлового помешкання

                           ЗАЯВА

Про відмову у надання доступу до житлового приміщення та заборону збору персональних даних та конфіденційної інформації про особисте та сімейне життя

Відповідно до статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно із рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012
року інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною; – збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними
особами є втручанням в її особисте та сімейне життя.
Статтею 6 Закону України «Про персональні дані» передбачено, що без згоди
особи не допускається збір та обробка персональних даних про неї.
Відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України є злочином незаконний
збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про особу.
Статтею 19 Конституції України передбачено, що посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та способами, які передбачені законом.
Враховуючи те, що Ви прибули до мого житлового помешкання без запрошення, із невідомих мені підстав та не з’ясованою мною метою, а також враховуючи те, що я бажаю користуватись при спілкуванні із Вами правовою допомогою юриста, якого мені потрібно повідомити по Ваш візит для визначення часу та місця зустрічі і з’ясування підстав Вашого прибуття до мого помешкання,

ПОВІДОМЛЯЮ ВАМ ПРО ТЕ, ЩО:

1. Я ВІДМОВЛЯЮ Вам у доступі до мого житлового приміщення – до з’ясування усіх обставин Вашого візиту та відповідності таких дій чинному законодавству України.
2. Я НЕ НАДАЮ згоди на збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім’ї, збір конфіденційної інформації, відомостей про моє особисте та сімейне життя.
3. Якщо ви маєте намір продовжувати збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім’ї прошу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надати мені ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ на цю заяву та повідомити мене про підстави та мету Вашої явки до мого житлового помешкання, прізвища та посади осіб, які прибули до
мого помешкання, конкретний зміст питань, які Вас цікавлять із посиланням на норми права, які надають Вам право вести збір відомостей, проводити огляд та обшук житлових приміщень, отримувати пояснення та опитувати фізичних осіб (у випадку Вашого бажання вчинити вказані дії).
4. Усі подальші спілкування із Вами я буду вирішувати відповідно до рекомендацій мого юриста та згідно чинного законодавства України.

ПІДПИС
дата

Скачать электронную версию заявления можно по адресу:
www.rodkom.org/skachatj/заявления