Образец заявления об отказе в анкетировании, запрете медосмотра и прививок

Керівнику                          
Заявник:                            
Представник заявника:
(за наявності)                     
                                       

ЗАЯВА
Відповідно до Закону України
«Про звернення громадян»
та Закону України
«Про захист персональних даних»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків. У зв’язку із тим, що я об’єктивно не проінформований про якість, походження та безпеку щеплення, яке запропоновано моїй дитині, а також із огляду на повідомлення у засобах масової інформації фахівців-лікарів щодо НЕБЕЗПЕКИ застосування щеплень та їхніх РЕКОМЕНДАЦІЙ не проводити профілактичні щеплення, я не надаю своєї згоди на проведення щеплення моїй дитині.
Відповідно до пункту д) статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря і закладу охорони здоров’я.
Згідно із статтею 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, по­в’я­заних із впливом на організм людини) допускаються лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта. Згідно із пунктом а) статті 10 Основ законодавства України про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей.
Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їхнього життя, здоров’я, людської гідності. Враховуючи наявність численних рекомендацій лікарів щодо небезпеки застосування щеплень, можливість летальних наслідків для дітей внаслідок щеплень, жодна особа не має права примушувати мене до вчинення відносно моєї дитини дії, яка може бути для неї потенційно небезпечною.
Статтею 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта, допускається як виняток в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікуються в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе.
Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їхні можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта.
Відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їхніх законних представників.
Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про дошкільну освіту» органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їхнього здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
Враховуючи викладене,
ПРОШУ:
1. У випадку необхідності проведення медичного огляду моєї дитини або здійснення медичного втручання – прошу повідомляти мене про такі випадки до фактичного проведення огляду або втручання.
2. Прийняти до відома, що я не дозволяю проведення моїй дитині медичних щеплень (вакцинації) у зв’язку із тим, що я користуюсь послугами та рекомендаціями приватного лікаря.
3. Прийняти до відома, що я не дозволяю будь-яке анкетування або опитування моєї дитини жодними особами, у тому числі психологом або педагогом із питань, відповіді на які можуть містити відомості, що стосуються сімейного та особистого життя мене та моєї сім’ї та є недоторканними (стаття 32 Конституції України).
ПІДПИС